Skolverket: Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion

fullsizeoutput_ce

Vår utmaning: I kravspecifikationen vi tog emot från Skolverket fanns en lång lista med kunskapskrav som utbildningen skulle hjälpa deltagarna att uppnå. Ämnet validering är brett, och för en nybörjare är det mycket information att ta in för att kunna komma igång med arbetet på ett bra sätt. Valideringsprocessens praktiska moment kräver också övning. Vi behövde hitta en lösning som kombinerade fakta med relevanta men ändå enkla övningsformer. Dessa i sin tur måste fånga upp de aspekter i innehållet som deltagarna kunde behöva träna mer på. Dessutom ville vi se att innehållet speglade hur verkligheten faktiskt kan se ut.

Vår lösning: Vi utgick från valideringsprocessens olika moment och byggde upp en webbaserad utbildning baserad på fyra verklighetsnära case gestaltade i dramatiserad film. Genom att svara på frågor och lösa problem genom casen tar sig deltagarna vidare i utbildningen, och checkar på så sätt kontinuerligt av sina egna kunskaper. Till detta kom ett introduktions- och ett avslutningsavsnitt med presentation av utbildningen respektive ett sluttest. De fyra grundläggande avsnitten fungerar som en bred introduktion till validering. Som komplement finns en kunskapsbank fylld med ytterligare fördjupningsmaterial i form av animerade faktasekvenser, artiklar och litteraturtips för den som vill lära sig mer. Kunskapsbanken fungerar även som stöd när deltagarna ska genomföra övningsuppgifterna i utbildningen genom direktlänkar till aktuellt stödmaterial.

Våra styrkor: David Lundgren var Skolverkets projektledare för satsningen, och jobbade i nära samverkan med CWA:s projektteam under arbetet med utbildningen. Han imponerades av manusförfattarnas förmåga att snabbt sätta sig in i ett för dem helt nytt ämne och uppskattade det pedagogiska upplägget med de verklighetsnära casen. En annan positiv faktor med att arbeta enligt CWA:s metod – där vi agerar partner snarare än leverantör – som David lyfte fram är att det ger kunden möjlighet att diskutera internt, lära sig av varandra och bli stärkta som organisation.

15 november, 2018

Ny hemsida lanseras snart …

Vårt team arbetar nu med att uppdatera Contentos varumärkesprofil för att visuellt representera var vi är idag som digitalt företag. Det här är vad du har att se fram emot.

Helt kort om vad vi pysslar med just nu.

I januari 2019 fusioneras Contento Wassum Academy och Learnify AB.

Är du nyfiken, framåt och tycker om att arbeta långsiktigt och proaktivt? Då kan du vara den vi söker!

I oktober lanserar vi en uppdaterad version av vår SwedSec-utbildning!

2 oktober, 2018

MiFID 2, punkt 8

I Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse finns det numera krav på att vissa medarbetare ska ha kunskap om institutets interna riktlinjer, rutiner och system.

2 oktober, 2018

Ett förstärkt team

Vårt Team Finans växer och består nu av elva entusiastiska medarbetare med spetskompetens inom så vitt skilda områden som försäljning, design, utveckling, manus, projekt- och produktionsledning.

Som du säkert redan vet började den nya lagen om försäkringsdistribution att gälla den 1 oktober i år. Just nu erbjuder vi en filmad föreläsning (inklusive kunskapsfrågor) som handlar om nyheterna enligt IDD, Insurance Distribution Directive.