11 550 kr exkl.moms

Juridik

juridik

Utbildningen i juridik omfattar två delar. I första delen genomför du vår e-utbildning som ger dig grunderna i försäkrings- och familjejuridik. E-utbildningen bygger på ett interaktivt lärande och varvar animerade och filmade avsnitt med övningar och simuleringar.

Den andra delen består av två lärarledda dagar där du får bygga på och fördjupa kunskaperna från e-utbildningarna. Du får möjlighet att ställa frågor och diskutera kring olika lösningar tillsammans med handledaren och övriga kursdeltagare.

Målet är att du efter kursdagarna ska ha goda kunskaper om hur lagar och regler fungerar och vad man behöver ta hänsyn till i samband med förmedling av försäkringar och rådgivning kring kapitalförvaltning och sparande.

För vem?

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med privatinriktad rådgivning kring sparande, pensioner och försäkring. Kursens utformning passar för dig som ska börja arbeta som rådgivare eller försäkringsförmedlare. Den passar även för dig som behöver uppdatera dina kunskaper om privatpersonens juridik.

Innehåll

Försäkringsrörelselagstiftning

Försäkringsavtalsrätt

Föräldrabalken

  • omyndig och försäkring

Distans- och hemförsäljningslagen

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter

Äktenskapsbalken

  • giftorätt
  • enskild egendom
  • äktenskapsförord
  • bodelning av allmänt
  • bodelning av pensionsrättigheter

Ärvdabalken

  • arvsordning
  • testamente

Sambolagen

Kunskapstest

Handledare

Marie Wessel är advokat på Lindskog Malmströms advokatbyrå med inriktning mot familjerätt och försäkringsrätt. Marie möter dagligen de praktiska frågeställningarna inom försäkringsrätt och familjerätt. Hon har stor erfarenhet från försäkringsbranschen då hon varit chefsjurist på Danica Fondförsäkring och försäkringsjurist hos Robur Försäkring. Under cirka 15 års tid har hon haft uppdrag som lärare gentemot finansbranschen.

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursen startar debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursen startar debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Vid sjukdom hos föreläsare förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento Wassum Academy!